Business analist - EES

De business analist voor het in kaart brengen van de verschillende processen op de verschillende doorlaatposten, het vertalen van de operationele wensen naar de IV / IT behoefte projectplan en ondersteuning te bieden aan de projectleider. De business analist is verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. De business analist vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de business analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de werkzaamheden van de business analist. De business analist beschrijft en analyseert bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. In deze analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken.Achtergrond opdrachtDe EU is gestart met een groot aantal acties om de informatie-uitwisseling en informatievoorziening op het terrein van migratie, grensmanagement, terrorisme en rechtshandhaving te versterken. Eén van de wetvoorstellen betreft de introductie van een Europees Inreis- en Uitreissysteem, het Entry Exit System (EES). In het EES worden de in- en uitreizen en de grensweigeringen van alle derdelanders tot het Schengengebied geregistreerd. De Schengenbrede invoering staat gepland voor Q1-2021. De implementatie van het EES kent een complexe context, waaronder de toenemende groei van passagiersaantallen en de beperkte infrastructuur van de (grens)doorlaatposten. Een grove schatting is dat het nu 10,5 miljoen derdelanders op jaarbasis betreft. Door de Brexit zullen ongeveer 5 miljoen Britten de status van derdelander krijgen. Dat komt straks dus neer op ongeveer 15,5 miljoen derdelanders jaarlijks.
staffing groep
23-05-2019 00:00