Buurtprocesbegeleider Midden-Nederland

Buurkracht is op zoek naar een buurtprocesbegeleider die bewoners in de provincie Utrecht ondersteunt, die in hun buurt aan de slag willen met energiebesparing. Dit initiatief kan het begin zijn van een succesvolle warmtetransitie in de buurt die jij helpt aan te jagen. Als buurtbegeleider ben je verantwoordelijk voor het vinden en faciliteren van vrijwilligers die met hun buren aan de slag willen met energiebesparing, met als doel dat bewoners zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen nemen. Je stimuleert, motiveert en begeleidt de vrijwilligers bij dit proces en zorgt hierbij voor sterke, divers samengestelde buurtteams. Je werkt grotendeels vanuit huis en bewerkt planmatig je rayon, zoekt naar initiatiefnemers. Vanuit deze initiatiefnemers bouwen we buurtteams die we helpen hun doelen te realiseren. De gesprekken met de buurtteams vinden vaak bij de initiatiefnemers thuis in de avonduren plaats
staffing groep
12-06-2019 00:00