Test analist

Testanalist binnen diverse projecten voor verschillende producten. Projecten zijn o.a. I&I, IPR en Beheer & Onderhoud. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen DevOps team Blauw (Persoonsdomein) en er wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij op alle DevOps rollen, in meer of mindere mate, inzetbaar is. De testanalist borgt de kwaliteit van de opgeleverde software van het DevOps team waarbinnen deze werkzaam is. Voor deze specifieke opdracht is kennis van en ervaring met (het testen van) Java applicaties een vereiste.Achtergrond opdrachtDe testanalist test (onderdelen van) complexe informatiesystemen. Wij zoeken een ervaren testanalist met de competenties en vaardigheden die je van een senior Testanalist mag verwachten, waaronder:- Het maken van impact- en risicoanalyses; input leveren aan Product Risico Analyse (PRA) -  Het bepalen van de teststrategie in samenwerking met het devops-team, op basis van de PRA. Betreft o.a. breedte en diepte van de test, testtechniek(en), dekkingsgraad, testsoort, statisch testen, dynamische testen, stresstesten, regressietesten, performancetesten. systeem-, keten- en acceptatietesten.- Opstellen en bijhouden van geautomatiseerde testscripts voor regressietesten en functionele testen.- Het analyseren en rubriceren van geconstateerde testbevindingen en het aanreiken van mogelijke oplossingsrichtingen. Actief monitoren van de status van bevindingen.- Verwoorden en uitdragen van het testmodel en de testmethodiek van het CJIB aan de klantorganisatie.
staffing groep
12-06-2019 00:00