Capacity / Availability manager

ICT Services is op zoek naar een ervaren hand-on procesmanager die bekend is met ITIL en een werk- en kennisniveau kan aantonen op een HBO/WO niveau. Specifiek kennis en hands-on ervaring over Incident-, Availability-, Capacity- en Continuity management is gewenst. De werkzaamheden zullen afwisselend zijn over de verschillende aandachtsgebieden en dit zal daarom flexibiliteit en planmatig werken vragen. De werkzaamheden zullen vooral operationeel van aard zijn en de opdracht dient ter vervanging van een collega die dient te worden vrijgemaakt voor een Transitie project.Onder deze opdracht vallen onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:  Het achterhalen van de capaciteitsbehoefte van de klant.Het samenbrengen van vraag en aanbod van capaciteit om tot de optimale inzet van ICT middelen te komen middels concrete wijzigingsvoorstellen.Het regievoeren over en toelichten van de wijzigingsvoorstellen aan onze interne klanten.  Verbetervoorstellen op het gebied van beschikbaarheid, capacity en continuity opstellen en doorvoeren.Dagelijkse analyse van de beschikbaarheid.Rapporteren over de beschikbaarheid
staffing groep
17-07-2019 00:00