Business analist

Informatie over de opdrachtDe nadruk van de rol van wfm business analist zal vooral liggen op het maken inrichtingsvoorstellen voor het nieuwe roostersysteem op basis van (planning)procesanalyses, business- en impactanalyses. Daarnaast het ondersteunen van de het team Functioneel Beheer bij de herijking van het beheerproces en bepalen van de impact op de nieuw te vormen beheerorganisatie voor het nieuwe roostersysteem van DJI.Scope van de opdrachtDe Business Analist moet in staat zijn om zelf zijn of haar werk te organiseren en te prioriteren binnen een dynamische omgeving. Dit binnen de kaders van de projectstructuur waarin een regelmatige afstemming essentieel is. Uitstekende communicatieve vaardigheden en ruime ervaring binnen een complexe bestuurlijke omgeving zijn een absolute functievereiste.Jouw opdrachtDe business analist is een spin in het web en een betrouwbare schakel tussen de business, de regieorganisatie DI, Functioneel Beheer DI en de IT ontwikkeling (SSC-I en/of externe leveranciers). Hiervoor moet de business analist:Analyseren van de informatie behoefte en opstellen van definities.Het bijdragen aan op te stellen projectdocumenten (BC, PID, PSA)Redigeren van stukken mbt acceptatietests en impactanalyses.GovernanceJij wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de Projectmanager waar het gaat om projectmatige zaken (i.c. HNR). Deze is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van je urenverantwoording. Daarnaast onderhoudt je functionele contacten met business-analisten van de afdeling IM, collega-afdelingen binnen DI en vertegenwoordigers van het veld en de ketenpartners van DJI.Achtergrond opdracht Project Het Nieuwe Roosteren (HNR)Het project HNR maakt deel uit van het programma HNR J&V. Het Programma heeft als doel om op basis van de CAO afspraken 2018, een uniform en efficiënt roosterproces te implementeren voor de (rijks)ambtenaren van J&V. Dit nieuwe roosterproces moet ervoor zorgen dat ambtenaren in de toekomst met meer oog voor de privé-werkbalans kunnen worden ingezet. Dat is een behoorlijke uitdaging, gezien de grote diversiteit aan (rooster)processen bij J&V en DJI in het bijzonder.HNR J&V werkt nauw samen met het rijksbrede programmateam business HNR. Dit is een samenwerkingsverband tussen J&V, RWS, RBO, RSO en Belastingdienst. Bij deze deelnemende organisaties werken, geschat, rond 21.000 medewerkers op onregelmatige tijden en 10.000 medewerkers met consignatiediensten, waarbij de laatste groep deels met de eerste samenvalt. Ter ondersteuning van HNR zal een Rijksbreed Roostersysteem worden geimplementeerd bij de deelnemende organisaties. DJI-DI staat voor de uitdaging om de migratie naar het nieuwe systeem met ca. 10.000 roostergebonden medewerkers de komende jaren vlekkenloos uit te voeren. De migratie maakt deel uit van de Roadmap Roostermanagement 2020 - 2021 onder regie van de Directie Informatievoorziening. Het project bevindt zich momenteel in de initiatiefase
staffing groep
16-08-2019 00:00