Implementatie medewerker

Voor onderstaande opdracht zoeken wij een Implementatiemedewerker. De functie wordt aangestuurd door de Implementatiemanager ZBJ.TakenOndersteunen van implementatiemanager en analisten bij de uitvoering van implementatie/ organisatorische inbedding;Inplannen uitrolactiviteiten – agendabeheer;Documentatiebeheer; Meewerkend coördinator voor één van de Pilotinrichtingen, dus coördineren en samen met het lokale team de implementatie-activiteiten uitvoeren;Draaiboeken, planningen, voorbereidingschecklists, implementatie activiteiten opstellen en bijhouden - bewaken voortgang van de verschillende implementatietrajecten;Signaleren (vroegtijdig) van mogelijke knelpunten; Plannen, voorbereiden en assisteren bij implementatie-bijeenkomsten;Inplannen, voorbereiden en aanwezig zijn bij demo’s en medewerker-uitleg (familiarisatie van de medewerkers met de nieuwe middelen);Floorwalken, vraagbaak voor medewerkers en justitiabelen;Afstemming met servicedesk en beheerders over issues, bevindingen en knelpunten, melden bevindingen in logsysteem, terugkoppeling geven aan de PI;Ophalen resultaten metingen tijdens pilot, assisteren bij verwerken meetgegevens.Achtergrond opdracht Project Pilot Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) ZelfBediening Justitiabelen zorgt voor het ter beschikking stellen van ICT-functies aan justitiabelen, het digitaliseren van nu veelal papieren en mondelinge processen, met als doel dat de zelfredzaamheid toeneemt, daarnaast zorgt ZBJ voor een zinvolle dagbesteding en levert een bijdrage aan de resocialisatie van de justitiabelen. ZBJ zal bovendien leiden tot een vermindering van de arbeidsintensiteit van de administratieve lasten en beheerslasten van de DJI-organisatie.Hiertoe werd een platform met apps aangeschaft, de benodigde infrastructuur gerealiseerd en het beheer ingeregeld.Sinds juni 2018 is op de pilotlocaties proefgedraaid en onder begeleiding door de gebruikers (justitiabelen en personeel) gewerkt met ZBJ. Nu is de fase van de pilot gestart waarbij de tablet wordt meegegeven op cel/kamer en ZBJ gebruikt gaat worden in de dagelijkse werkprocessen in de pilotinrichtingen.ZBJ heeft een grote impact op de uitvoering van de processen gezien de digitalisering, de verandering in werkprocessen en vraagt daarom om een grote implementatie-inspanning. Het project pilot ZBJ is verantwoordelijk voor de implementatie en begeleiding van ZBJ op drie pilotlocaties en het opleveren van een evaluatierapport, als basis voor toekomstige beslissingen. Voor het begeleiden van de uitrol en implementatie wordt een implementatiemedewerker gevraagd.
staffing groep
16-08-2019 00:00