Senior testconsultant / Testmanager

Het uitvoeren, coördineren, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van testtrajecten ten behoeve van nieuwe en bestaande applicaties en systemen.Als Senior testconsultant / Testmanager rapporteer je aan de Overall Testmanager, Programma- en Projectmanager en Stakeholders.Taken en verantwoordelijkheden:Mastertestplan, Detailtestplan, Test eindrapport en Vrijgaveadvies opleveren binnen de afgesproken termijn;Beoordeelt functionele documentatie op testbaarheid;Beoordeelt functionele documentatie op compleetheid;Beoordeelt functionele documentatie op consistentie;Teststrategie en acceptatiecriteria ten behoeve van testtraject;Aansturen alle testsoorten van en/of i.s.m. andere testteam(s)/testconsultants;Faciliteren en ondersteunen van de FAT, GAT en de KIT;Voortgangsrapportages ten aanzien van het testtraject;Adviseren t.a.v. performance- en ketentesten;Regie t.a.v. testomgevingenIntake testomgeving;Testuitvoering.Achtergrond opdrachtProject Digitaal Samenwerken en Infra upgrade.DJI heeft forse functionele ambities die leidend zijn voor de doorontwikkeling en dimensionering van de ICT-infrastructuur van DJI. Vanuit de I-strategie en het DJI-Informatieplan worden steeds meer pilots, projecten en initiatieven opgestart voor het realiseren van (ICT-) specifieke functionaliteiten die de organisatie nodig heeft, zoals Zelfbediening Justitiabelen, e-learning en videogesprekken. Dit heeft zowel impact op bestaande diensten als op het aantal gebruikers dat hiervan gebruik maakt.Doel van dit project is de impact hiervan op de ICT infrastructuur (incl. werkplek) te bepalen en noodzakelijke aanpassingen hierop uit te (laten) voeren, zodat deze voorbereid is op de toekomst. Dit project zal zich daarbij vooral richten op de samenhang, zowel in budgettaire/financiële als uitvoerende zin, tussen de hiervoor reeds lopende en noodzakelijke projecten
staffing groep
19-08-2019 00:00