Cloud Architect

De gezochte ICT-expert werkplekken maakt deel uit van het Cloud Werkplek team en is medeverantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, realisatie en implementatie van Cloud werkplek. De gezochte medewerkers heeft een bewezen track record voor digitale werkplekken, netwerken, device deployment inrichtingen en concreet voor de volgende taken:Design en deployment Windows10 werkplek op m.n. FAT CliëntsDesign en deployment Mobile Device Management (bijv. MDM/Intune)Inrichting SCCM/Tasksequences- Applicatie distributie (SSCM/App-V)-Powershell scripting / Visual Basic scriptingDocumenteren van de inrichting(en)De huidige fase van het project vraagt van de medewerker om een brede, maar ook specialistische inzetbaarheid. Enerzijds in een korte tijdspanne overzicht verkrijgen van de (overall) werkplekinrichting incl. de daarbij behorende afhankelijkheden met andere disciplines (bijv. Active directory / Citrix). Anderzijds en gelijktijdig het implementeren/optimaliseren van de al ontwikkelde inrichting. De medewerkers heeft daarmee een sterk adviseren taak qua richting en aanpak richting de projectmanager en collega architect(en).Achtergrond opdracht: Dictu heeft een werkplek ontwikkelt op een op cloud technologie gebaseerde functionaliteit. Dit ter vervanging van de huidige werkplek. In Q1 2018 starten pilots en ook de daadwerkelijke implementatie en migratie. In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voor de bouw van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ. Daarnaast zijn er teams aangesteld/ingericht die het beheer mag gaan uitvoeren op deze Cloud Werkplek. Gelijktijdig aan de implementatie / migratieperiode vind dan ook overdracht plaats vanuit de diverse bouwteams naar beheer. In samenspraak en daadkrachtige samenwerking met beide delen (bouw/beheer) dient deze opdracht uitgevoerd te worden.
staffing groep
09-09-2019 00:00