Senior Linux Beheerder

Het doel van de functie is vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline bijdrage aan het beheer van de Linux-servers en middleware op deze omgeving.Incident (incidenten, events en service verzoeken) en probleembeheer betrekking hebbend op de LINUX omgeving.- Analyseren van (complexe) incidenten- Bieden van structurele oplossingen- Advisering in de vorm van verbetervoorstellen• Exploitatie. Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur worden de noodzakelijke proactieve handelingen verricht om de infrastructuur conform de DVO-eisen beschikbaar te houden. Storingen enpotentiële verstoringen worden onderkend en waar mogelijk actie op ondernomen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen of verstoringen te voorkomen• Wijzigingsbeheer betrekking hebbend op de Linux-omgeving. Het voorbereiden en uitvoeren vanwijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor optredende problemen of het implementeren van nieuwe functionaliteit.• Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen.Achtergrond opdracht*Momenteel zijn we bezig met het vanuit Puppet overzetten van scripts naar Ansible. Tevens willen wij onze dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk in Ansible weg automatiseren. Er loopt ook een traject om Satellite verder te stabiliseren en te optimaliseren. Tevens moeten we onze omgeving onder de loop nemen om te komen tot een zoveel mogelijk geautomatiseerde omgeving waarin het basis operationele werk zoveel mogelijk is weg geautomatiseerd. Vanuit de praktijk op de werkvloer komen we hier momenteel zelf erg slecht aan toe vanwege de diverse prioriteitsstelling en de hoeveelheid werk. Verder is er een wens vanuit de organisatie gekomen om te gaan werken met OBS (Object Base Storage) icm Openshift.
staffing groep
09-09-2019 00:00