Projectleider Digitale Inclusie

De KB heeft samen met de Manifestgroep (hierna MFG) een samenwerkingsverband vanuitvoeringsorganisaties van de overheid (CIZ, CJIB, CAK, Belastingdienst, DUO, SVB, CBR, UWV) eenprojectaanvraag gehonoreerd gekregen vanuit het OBDO (Overheidsbreed Beleidsoverleg DigitaleOverheid). Dit project heeft twee uitgangspunten:1. Burgers die onvoldoende digivaardig zijn om om te gaan met de digitale dienstverlening van deMFG-partijen worden doorverwezen naar de digivaardigheidscursussen in de bibliotheken2. Er worden informatiepunten ingericht in bibliotheken waar mensen terechtkunnen vooreerstelijnsvragen met betrekking tot de MFG-partijen.WerkzaamhedenFase 1: -> dit ligt met name bij de MFG-partijen. Zij moeten per communicatiekanaal gaan bepalen hoe zegaan doorverwijzen naar de bibliotheken (denk aan telefonisch, via het loket, per brief etc.)Fase 2: -> voor de informatiepunten moeten een aantal bouwstenen ontwikkeld en getest worden. Hetgaat om de volgende zaken:1. Deskundigheidsbevordering van de bibliotheekmedewerkers; om burgers te voorzien ineerstelijnsinformatie zullen bibliotheekmedewerkers moeten weten wat de dienstverlening van dedesbetreffende MFG-partijen inhoudt. Daarnaast zullen zij wegwijs moeten kunnen op dedesbetreffende websites van de partijen.2. Er moet een exploitatiemodel opgeleverd worden door de deelnemende kopgroep-bibliotheken.3. Er moet een dienstverleningsmodel ontwikkeld worden. Wat past wel en wat past niet binnen dedienstverlening en op welke momenten moet er bijvoorbeeld doorverwezen worden.4. Er dient een monitoringsinstrument opgeleverd te worden om de effecten van de dienstverleningen de voortgang van het project te kunnen monitoren.5. Er moeten marketingconcepten ontwikkeld worden om aan burgers kenbaar te maken dat zij nuvoor dergelijke dienstverlening bij de bibliotheek terechtkunnen.Voor de verschillende onderdelen zullen diverse werkgroepjes worden ingesteld die e.e.a. moetenontwikkelen.De over-all projectleider zorgt voor:- Coördinatie, afstemming van het hele project- Het bewaken van de voortgang van alle onderdelen- Het aansturen van de deelprojectleiders- Het afstemmen met de MFG-partijen- Het signaleren van knel- en aandachtspunten.
staffing groep
11-09-2019 00:00