Technisch Projectleider/coördinator "Migratie naar Kubernetes", Utrecht

Schrijft en stemt af een plan van aanpak voor de migratie (Werkpakket definitie, projectplanning en fasering);Zorgt ervoor dat de inzet vanuit de verschillende teams voor de overgang naar Kubernetes efficiënt wordt gebruikt;Or...
it-contracts
09-10-2019 16:37