ICT adviseur

Het COA staat aan de vooravond van het maken van keuzes mbt de SAP Roadmap. De overgang naar HANA en eventueel Successfactors heeft grote impact op onze bedrijfsvoering en vergt een goede voorbereiding. In de initiatiefase moet er nauw worden samengewerkt met onze business stakeholders en het ICT management om tot een gedegen en goed voorbereid (stappen) plan te komen. Daarbij is het belangrijk dat het business belang voorop staat, echter wel met het oog op de organisatorische - en technische impact. Dit voorbereidingstraject vraagt aantoonbare ervaring op het gebied van stakeholder management in dit soort SAP trajecten en het maken van de juiste afwegingen COA breed. Dit in nauwe samenwerking met architectuur, de leverancier SAP en andere partijen en belanghebbenden in dit proces.Concreet:Het voorbereiden en uitdragen van de SAP Roadmap met de business stakeholders en SAP:Is tactisch / strategisch georiënteerd.Signaleert en inventariseert relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied.Overlegt en adviseert over de verbetering van de bedrijfsvoering op basis van onderzoek, analyses en evaluaties.Onderhoudt het tactisch beleid en draagt zorg voor de vertaling naar operationele impact.Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot (dit deelgebied) van de informatievoorziening.Verricht productverkenning en onderhoudt de benodigde contacten in- en extern (stakeholders).Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesprodukten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen.Het adviseren en ondersteunen van de lijn op het gebied van relevante ICT vakgebieden.Bewaakt architectuur en standaarden.Geeft advies binnen het eigen vakgebied en/of architectuur.Bereidt investeringsbeslissingen voor.Geeft second-opinions op investeringsbeslissingen en projectvoorstellen.Maakt voorstellen op basis van inhoudelijke expertise.Stelt mede op en borgt aanvullende ICT beleidskaders betreffende methoden, technieken en kwaliteit en beveiliging.Voert impact- en risico analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie.Stelt procedures en normen op voor de beveiliging en van de informatievoorziening en het voldoen aan de wettelijke richtlijnen binnen de organisatie.Levert ondersteuning bij het opstellen van het jaarplan voor SAP, op basis van assessments, audits en ontwikkelingen in het vakgebied en zorgt voor de uitvoering daarvan.Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot waarborging van het beleid binnen het eigen vakgebied.Onderhouden van normenkaders, het initiëren en (ondersteunen) uitvoeren van risicoanalyses.Draagt kennis over aan de organisatie. - Werkt volgens standaarden van COA.
staffing groep
24-10-2019 00:00