Project officer SharePoint

De SP projectfunctionaris stelt samen met de projectofficier een plan van aanpak op, en werkt dit uit om de kennis en ervaring in het gebruik en beheer van SP bij de eenheden en binnen Staf CLAS te vergroten. Daarnaast werkt hij samen met de projectofficier een functioneel beheer Organisatie uit voor het CLAS.Achtergrond opdrachtInhoud werkzaamheden: Samen met de Projectofficier en IV&CIS STAFCLAS inventariseren van de behoefte voor de implementatie van PAAS; Op basis van eisen en wensen inventariseren wat de (on)mogelijkheden zijn binnen PAAS; Samen met de Projectofficier en IV&CIS STAFCLAS, opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie; Een ontwerp en inrichting van PAAS omschrijven; Verzorgen van instructie aan het FB over de ingerichte omgeving(en); Evalueren (met de projectofficier en overige stakeholders) over de ingerichte omgeving en waar nodig/gewenst aanpassen;
staffing groep
24-10-2019 00:00