Adviseur

De overheidswebsites dienen in toenemende mate aan steeds meer (wettelijke) eisen te voldoen, ook RVO met de websites die onder haar verantwoordelijkheid worden gemaakt. De voortbrengingsketen verloopt nog niet optimaal. RVO zoekt een adviseur die samen met opdrachtgevers, projectleiders en product owners, functioneel beheerders en lijnmanagers in beeld brengt waar verbeteringen nodig zijn in de totale voortbrengingsketen (opstellen requirements, bouw, test (-strategie) en in beheer name) en brengt hierover advies uit Uiteindelijk resultaat moet zijn dat de activiteiten in de keten optimaal en kwalitatief op het juiste niveau uitgevoerd worden en dat dit ook structureel geborgd is.Achtergrond opdracht: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt aan een digitale strategie waarmee het de koppositie van ons land op digitaal gebied in Europa voor de komende jaren veilig wil stellen. RVO helpt ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, zaken doen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Samen met onze partners maken we Nederland sterker en duurzamer.KAI is onderdeel van het primaire proces van RVO, het werkt met het RVO-belang voor ogen. Voor alle domeinen: duurzaam, agrarisch, internationaal en innovatief. KAI staat voor een klantgerichte dienstverlening en werkt vanuit een evenwichtige belangenafweging in de driehoek van RVO: Klant, Opdrachtgever en Organisatie. In samenwerking met de andere directies draagt KAI wezenlijk bij aan de klantgerichtheid van RVO. Hierbij worden onder verantwoordelijkheid van KAI diverse voorzieningen ontwikkeld en beheerd zoals websites, portalen en zaaksystemen.Het team Advies en Informatie 4 is één van de zeven teams van de afdeling Analyse en Advies van KAI. Het team Advies en Informatie 4 bestaat uit dertien communicatieadviseurs en acht Adviseurs Klant & Informatie. Deze Adviseurs Klant en Informatie spelen als product owner een centrale rol bij de (door-)ontwikkeling van voorkant systemen zoals websites en portalen. Je werkzaamheden zullen primair ter advisering van deze product owners dienen. Je wordt bij je werkzaamheden inhoudelijk aangestuurd door de coördinator Digitaal Advies.Het team Advies en Informatie 4 is verdeeld over de locatie RVO Den Haag en RVO Assen.
staffing groep
20-11-2019 00:00