Performance Engineer

De primaire werkzaamheden van de Performance Engineer richt zich op alle werkzaamheden die gericht zijn op performancebegeleiding en -onderzoek gedurende het gehele ontwikkelproces vanaf de architectuur, het functioneel ontwerp, het technisch ontwerp en de bouw tot aan de testfase. Met als doel de vroegtijdige detectie van performance bottlenecks die al ontstaan in de architectuur en ontwerpen, maar ook tijdens de applicatieontwikkeling, zodat de applicatie in combinatie met de beoogde of geadviseerde infrastructuur voldoet aan de gestelde eisen; architecten, ontwerpers en bouwers vroegtijdig inzicht geven in consequenties van gemaakte of te maken keuzes voor de performance. De hoofddoelstelling is het (mede) ontwerpen, adviseren en beoordelen van de kwaliteit van de producten binnen de Belastingdienst op het gebied van performance en robuustheid. De infrastructuur- en applicatie-componenten binnen de Belastingdienst worden gerealiseerd door de voor een product verantwoordelijke partijen.Achtergrond opdracht: WerkpakketGesprekspartner van de performance architectOndersteunen bij het SMART opstellen van de performance requirements.Adviseren over de mogelijkheden van performance (testen).Risico’s inventariseren. Deze dienen als basis voor de juiste performance onderzoekenUitvoeren en analyseren van hardware door middel van software monitoringOpzetten teststrategie voor knelpuntenanalyse performanceBepalen van de performance test scopeBepalen van meetpuntenBepalen van de diepgangCommuniceren met de projectleiding, beheer/infra, scrumteams, ontwerpers en bouwers om de performance-eisen en geconcretiseerd te krijgen. Coördineren van de performance onderzoekenAnalyseren van resultaten en het doen van aanbevelingen Advies uitbrengen over de tuning van infra componenten en/of applicatie configuratie
staffing groep
20-11-2019 00:00