Analist Peer Review DigiD

De analist 'Peer reviews en DigiD notificatie' binnen het projectteam Internationale Toegang van de afdeling eOvB (eOverheid voor Bedrijven) werkt, onder regie van de product owner, aan de peer review van verschillende door EU lidstaten ter notificatie aangemelde eID systemen. Daarnaast adviseert de analist de opdrachtgever van RVO / eOvB, ministerie van BZK, over de notificatie van DigiD. Bewaakt moet worden dat de documentatie voor deze notificatie voldoet aan de EU-eisen. Daarnaast moet inhoudelijke QA plaatsvinden: voldoen DigiD substantieel respectievelijk DigiD Hoog inderdaad aan het eIDAS normenkader? De opdrachtgever moet pro-actief geadviseerd worden, gevraagd en ongevraagd, zodat men een partner is in de discussie over deze onderwerpen. verder zal, ad hoc, in het kader van het eIDAS coordination network de opdrachtgever geadviseerd moeten worden, bijvoorbeeld over KYC vraagstukken.Samengevat is het takenpakket:peer reviews uitvoeren, op verzoek OG, op stelsels van andere lidstaten; begeleiden van de notificatie van DigiD, QA op volledigheid documentatie en inhoudelijk op de vetrouwelijkheidsniveaus: voldoet DigiD aan de eIDAS-normen? de OG gevraagd en ongevraagd adviseren over vraagstukken die in het eIDAS coordination network spelen;deelnamen aan - en adviseren over - werkgroepen zoals de KYC werkgroep.Achtergrond opdracht Op 29 september 2018 is de Europese Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) in werking getreden. Onderdeel van de verordening is dat Europese lidstaten elkaars nationale eID oplossingen moeten erkennen zodra deze aangemeld zijn bij de Europese Commissie. Inmiddels is de inlogketen in Nederland in produktie: houders van een genotificeerd EU eID middel kunnen bij Nederlandse overheidsdienstverleners inloggen. Het RVO aandeel in deze keten, het eIDAS-koppelpunt, wordt door het projectteam Internationale Toegang beheerd en verder ontwikkeld. Voor 2020 staat de ontwikkeling van eIDAS UIT op de agenda: ondersteuning van het door Nederland genotificeerde eTD stelsel - en snel daarna DigiD - zodat houders van een dergelijk middel in de EU kunnen inloggen.Daarnaast wordt gewerkt aan twee grote, door de EU gefinancierde, projecten rond het uitwisselen van machtigingsinformatie (SEMPER) en ter voorbereiding op de Single DIgital Gateway verordening (DE4A). Het RVO aandeel betreft de uitvoering van informatie-analyse, bijdrage aan architectuur en de uitvoering van pilots samen met andere EU-lidstaten.
staffing groep
22-11-2019 00:00