Senior Scrummaster

Binnen de IV Keten Douane heeft een nieuwe manieren van werken en ontwikkelen haar intrede gedaan. Agile/scrum en multidisciplinair werken zijn in de organisatie geïntroduceerd. Voor de ontwikkeling van de IT-ondersteuning van de Douane processen zijn we op zoek naar een ervaren Scrum Master die de benodigde competenties bezit om deze rol binnen een multidisciplinair team te vervullen. Enkele processen hebben te maken met een extern scrumteam en/of externe leverancier die moet aansluiten bij het interne scrumteam. In jouw rol als scrummaster begeleid en coach je een multidisciplinair team in agile- en scrum-werken. Op verschillende manieren weet je het team te motiveren en mee te nemen in deze werkwijze en doelstellingen. Je bent als scrummaster verantwoordelijk voor een gestructureerde cyclus van voortdurend verbeteren binnen het team, met als doel het team te helpen op elkaar ingespeeld te raken en zo effectief mogelijk te zijn.Daarnaast breng je de noodzakelijke kennis van de methode en beschikbare hulpmiddelen mee. Je zorgt voor de toepassing van het agile- en scrum-gedachtegoed. Denk hierbij aan sprint-planning, stand-up en demo. Je helpt de product-owner en het team focus te houden op de gestelde doelen. Daarnaast stimuleer je de samenwerking, zowel binnen het team als met de omgeving van het team. Een keer in de 10 weken vindt een PI-event plaats, waarin onder andere afstemming met de business, Product Owner en andere teams plaatsvindt. Hierin wordt onder meer besproken wat de hoogste prioriteit heeft en wat mogelijk is om te leveren. En al ben je niet de technical lead, je weet wél waarover het gaat.Achtergrond opdrachtDouane heeft gekozen om alle betrokken partijen van de Douane- IV voorzieningen te plaatsen binnen 1 organisatievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Agile principes en Scrum werkwijze. Van een ervaren scrummaster wordt het volgende verwacht: is verantwoordelijk voor de succesvolle toepassing van Scrum binnen het multidisciplinaire team. begeleidt en coacht het multidisciplinaire team in Agile/Scrum werken. Weet op verschillende manieren het team te motiveren en mee te nemen in de Agile/Scrum werkwijze en doelstelling. Helpt het multidisciplinaire team om steeds beter te gaan functioneren in de Agile-omgeving. Brengt de noodzakelijke kennis van de methode en beschikbare hulpmiddelen mee. Helpt de Product Owner en het team focus te houden op de gestelde doelen Stimuleert samenwerking zowel binnen het team als met de omgeving van het team. Is niet de technical lead, maar weet wel waarover het gaat. Neemt niet de leiding, maar reikt wel de middelen aan.Specifiek voor de keten Douane Aangifte geldt dat de ervaren scrummaster: in staat is om indien nodig een extern scrumteam van een leverancier aan te laten sluiten bij de werkzaamheden en werkwijze van het interne scrumteam.in staat is om indien nodig de Douane organisatie (Epic owner) te ondersteunen en te adviseren in het aansturen van een extern scrumteam van een leverancier.Indien nodig toezicht houdt op het resultaat van een extern scrumteam van een leverancier en kan de belangen van de Douane hierin behartigen.kennis heeft van Agile metrieken en is in staat om deze voor de Douane organisatie te visualiseren.in staat is om het team inhoudelijk, op het gebied van software engineering, te faciliteren en te verbeteren.kennis en ervaring heeft van software engineering methodes, technieken en tooling en is in staat om deze kennis over te dragen.
staffing groep
22-11-2019 00:00