Functioneel Applicatiebeheerder

Het eIDAS-koppelpunt is een complexe schakel in een complexe keten. Een 'standaard' FB en CM zal hier de weg niet vinden. Globale kennis van eIDAS, verbindingsbeveiliging (certificaten, versleuteling), Java, XML en deze keten is noodzakelijk om de volgende taken te kunnen vervullen. Je werkt, o.l.v. de Product Owner, in een omgeving met hoog gekwalificeerde inhoudelijk deskundigen waarvoor je een gesprekspartner moet kunnen zijn. Taken:De dienst functioneel beheren en changes voorbereiden:incidenten oppakken conform de bestaande SM-processen. Zijn er wijzigingen in de dienst en/of infrastructuur binnen de keten, dan voer je deze changes door in de dienst. De FB weet wat er speelt in de keten, zodat hij kan inspelen op wijzigingen en wensen. Daartoe inventariseer je proactief wensen: vraag wat mensen (afnemers) willen en nodig hebben. Je begeleidt implementaties, test nieuwe functionaliteiten en let erop dat de dienst goed blijft functioneren na aanpassingen in software of infrastructuur. Deze wijzigingen stem je van tevoren af met alle betrokken partijen. Gebruikers ondersteunen: Je ondersteunt (EU) partners/leveranciers/makelaars bij het gebruik van de dienst. Je levert bijvoorbeeld documentatie over koppelvlakken, testsets, nieuwe META-data en beveiligingscertificaten. Ook zorg je dat de communicatie naar (EU) partnersgebruikers soepel verloopt als er wijzigingen in de dienst plaatsvinden of wanneer de dienst niet beschikbaar is.Functionele documentatie beheren: In deze rol ontwikkel en beheer je gebruikersdocumentatie en help je bij procesdocumentatie. Denk aan inrichtingsdocumentatie, handleidingen, instructies en andere relevante documentatie. Verder handel je vagen van ketenpartners af, handel je incidenten af of escaleert deze naar TB(DICTU) of andere partijen, informeer en adviseer je de ketenpartners, maak je impactanalyses in samenspraak met betrokkenen, ben je gesprekspartner bij het aanpassen van de inrichting en treedt je op als vertegenwoordiger van e-OvB eIDAS, test je functionele wijzigingen en voer je acceptatietesten uit na wijzigingen van de infrastructuur. Je communiceert met TB (DICTU) en de Service Manager en je controleert op - en adviseert over - uitgebrachte updates. Wijzigingsvoorstellen worden voorbereid, uitgevoerd en zorgvuldig geadministeerd.Achtergrond opdracht: Op 29 september 2018 is de Europese Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) in werking getreden. Onderdeel van de verordening is dat Europese lidstaten elkaars nationale eID oplossingen moeten erkennen zodra deze aangemeld zijn bij de Europese Commissie. Inmiddels is de inlogketen in Nederland in produktie: houders van een genotificeerd EU eID middel kunnen bij Nederlandse overheidsdienstverleners inloggen. Het RVO aandeel in deze keten, het eIDAS-koppelpunt, wordt door het team Internationale Toegang beheerd en verder ontwikkeld. Voor 2020 staat de ontwikkeling van eIDAS UIT op de agenda: ondersteuning van het door Nederland genotificeerde eTD stelsel - en snel daarna DigiD - zodat houders van een dergelijk middel in de EU kunnen inloggen.Daarnaast wordt gewerkt aan twee grote, door de EU gefinancierde, projecten rond het uitwisselen van machtigingsinformatie (SEMPER) en ter voorbereiding op de Single Digital Gateway verordening (DE4A). Het RVO aandeel betreft de uitvoering van informatie-analyse, bijdrage aan architectuur en de uitvoering van pilots samen met andere EU-lidstaten.De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat wekelijks reizen naar de vestiging Utrecht en Assen nodig is om daar werkzaamheden te verrichten. Buitenlandse dienstreizen worden apart vergoed.
staffing groep
25-11-2019 00:00