Informatie-analist

De gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten.Analyseren van wijzigings-eisen of -wensen, komen met verwezenlijkbare oplossingen, documentatie bijwerken, testvoorbereiding en het opstellen van een AO en FO op basis van de geanalyseerde requirements.Achtergrond opdrachtVeel van de werkzaamheden aan nationale regelingen die RVO uitvoert in opdracht van het Ministerie van EZ of andere, worden ondersteund door het systeem BAS.Regelmatig worden hier wijzigingen in aangebracht als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe regeling die geimplementeerd moet worden, een valide gebruikerswens, een gewijzigd vereiste uit wet- en regelgeving etc. etc. Vier maal per jaar worden deze wijzigingen releasematig doorgevoerd.
staffing groep
25-11-2019 00:00