Projectmanager

Omschrijving van de werkzaamhedenAls projectmanager ben jij verantwoordelijk voor:Projectvoorbereiding en planvorming conform geldende projectmanagementafspraken binnen DICTUAfstemming met extern opdrachtgever (Min. van VWS) en ketenpartners (Min. van BZK en Logius).Afstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de projectorganisatie.Maken van projectplannen (Projectopdracht, Plan van aanpak/PID) en –begrotingen;Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers vanuit DICTU of eventuele andere leveranciers;Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit);Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge;Afstemmen van de projectdeliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders.Afstemming op de ontwikkelingen in het toegangsdomein in de diverse overheidprogramma's (eID en eTD) en de ontwikkeling van de bestaande voorzieningen zoals e-Herkenning, DigiD en eIDAS).De inrichting en actualisering van het projectdossier.Inrichting van de werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement DICTUAchtergrond opdracht: Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In dit kader is een generieke voorziening ontwikkeld om burgers en bedrijven betrouwbaar en eenduidig toegang te verlenen tot de digitale diensten. De voorziening is bij meerdere organisaties in gebruik. De voorziening zal binnen het kader van de Wet DO ingezet worden als routeringsdienst. De voorziening dient geschikt gemaakt te worden voor het gebruik door organisaties die onder de werknig van de wet vallen. Tevens dient de voorziening aangepast te worden op de ontwikkelingen gaande op het terein van identiy en accessmanagement bij de overheid. (AVG, eIDAS, wet DO, de stelsels eID en eTD). Het in gebruik nemen en het aansluiten van de (semi-)overheidsorganisates op de voorziening zal worden voorbereid. Het gebruik breidt zicht in eerste instantie uit bij de zorgdienstverleners.De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat frequent reizen naar de vestiging Assen nodig is om daar werkzaamheden te verrichten. Bezoek Assen gemiddeld 1 per week. Overige plaatsen minder frequent
staffing groep
25-11-2019 00:00