Senior Systeemontwikkelaar

Werkzaamheden:1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:- het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken; - het doen van aanbevelingen;- het ontwerpen informatiefuncties;- het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;- het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;- het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;- het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;- het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;- het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;- het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:- het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;- het beheren van systeemtestplannen;- het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;- het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;- het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;- het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;- het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;3. Analyseert en lost storingen op, door:- het analyseren van problemen in informatiesystemen;- het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;- het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;- het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;- het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;- het bewaken van de voortgang.4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:- het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;- het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;- het onderhouden van gebruikershandleidingen;- het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;- het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.Achtergrond opdracht: Binnen het JIVC bestaat de afdeling Besturen & Overige Ondersteuning (BOO IT) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden opdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging ervan.De OpenSource ontwikkelstraat is onderdeel van de sectie Projecten en Ontwikkeling van BOO-IT. Binnen de ontwikkelstraat wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken;- CakePHP- Angular- GIT (versiebeheer)- Docker- OWASP (security)- Scrum en Agile werkwijze
staffing groep
25-11-2019 00:00