Programma manager Nazorg en Afronding uithoflijn - Utrecht

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programma manager Nazorg en Afronding uithoflijnStartdatum: 22-2-2020Einddatum: 22-2-2021Uren per week: 40Locatie: UtrechtOptie: ja, 1 x 1 jaarUtrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willenhalen.Het team Trambedrijf beheer en onderhoud (TBO) maakt onderdeel uit van het domein Mobiliteit. Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.Het tramsysteem bestaat uit de bestaande SUNIJ lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe tramlijn van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019. De Uithoflijn (tram 22) is sinds december 2019 in exploitatie met een ritfrequentie van 10 keer per uur per richting. Echter de projectorganisatie Uithoflijn dient in 2020 nog verschillende restpunten af te ronden, zoals bijvoorbeeld het ophogen van de ritfrequentie naar 16 keer per uur per richting en het verlagen van de reistijd van gemiddeld 17 minuten. Ten behoeve van de implementatie van alle restpunten in de beheerorganisatie (team Trambedrijf Beheer & Onderhoud) en de procesgang rondom de decharge, .Je rapporteert direct aan de Opdrachtgever van de opgave “Ontvangst Uithoflijn”. Regelmatig neem je deel aan besprekingen in de Directieraad Uithoflijn, bestaande uit de ambtelijk opdrachtgevers van gemeente en provincie, en je adviseert de Stuurgroep, bestaande uit de bestuurlijk opdrachtgevers van gemeente en provincie. Als programmamanager werk je intensief samen met de projectorganisatie Uithoflijn (die nog in afgeslankte vorm bestaat), de beheerorganisatie, de concessieverlener en met de vervoerder. Je bent verantwoordelijk voor een succesvolle afronding en implementatie van de restpunten in de beheerorganisatie. Je bent vertrouwd met de inpassing van een dergelijk complex project in de politiek/bestuurlijke context.Wat ga je doen?• Als programmamanager geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de restpunten van de Uithoflijn en de Uithoflijn gerelateerde projecten. Hiermee opereer je op het snijvlak tussen de projectorganisatie Uithoflijn, OV-exploitatie en OV-beheerorganisatie. Je borgt ieders belangen en zorgt voor een goede voorbereiding, afstemming en besluitvorming. Dit doe je in nauwe samenwerking met diverse stakeholders.• Je bent resultaatsverantwoordelijk voor de implementatie van de restpunten van de Uithoflijn in de beheerorganisatie.• Je stemt dagelijks af met vertegenwoordigers van de projectorganisatie Uithoflijn, de Beheerorganisatie, OV-Exploitatie, vervoerder en mede-opdrachtgever gemeente Utrecht.• Namens de provincie geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor het aantonen van de frequentieverhoging en verlaging van de rijtijden van de Uithoflijn. In de werkgroep vertegenwoordig je de beheerorganisatie.• Namens de provincie geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de diverse testactiviteiten vanuit diverse projecten en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de Uithoflijn.• Je bent verantwoordelijk voor de hele procesgang rondom de dechargeverlening van de projectorganisatie Uithoflijn (gepland in 2020) en de beëindiging van de bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Utrecht. Je bereidt alle stappen hiertoe zorgvuldig voor en draagt zorg voor besluitvorming in de Directieraad en Stuurgroep.• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de beheerovereenkomsten voor het dagelijks beheer en het groot onderhoud tussen de provincie en de gemeente Utrecht.• Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van de beheerafspraken en de financiële vertaling daarvan in de Nota Kapitaalgoederen van de provincie.• Je geeft sturing aan de ontwikkeling van een gedragen dashboard die de performances van zowel de nieuwe Uithoflijn als de bestaande SUNIJ-lijn meet.• Je ondersteunt de opdrachtgever van de opgave “Ontvangst Uithoflijn” bij diverse activiteiten.Aanvraag eisen :Je hebt WO- werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaringJe hebt minimaal 8 jaar werkervaring.je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met beheer & onderhoud van OV organisaties (van railinfrastructuur en materieel)Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met lightrailsystemen in de afgelopen 10 jaarJe hebt minimaal 3 jaar binnen de afgelopen 10 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk project- of programmamanagerjouw bijdrage heeft aantoonbaar bij minimaal 1 project / programma geleid tot het succesvol afronden van de opdracht (waarbij het gerealiseerde is overgedragen aan beheerorganisatie en een project / programma decharge heeft gekregen)Werkervaring als eindverantwoordelijk project- of programma-manager van een spoor of light rail opgave met een minimale financiële omvang van € 15 miljoen.Keuzemogelijkheden• 8 jaar of meer (100 Punten)• > 4 en < 8 jaar (50 Punten)Werkervaring waarbij jouw bijdrage van wezenlijk belang was voor het succesvol afronden van een project- of programmaopdracht (inclusief afwikkelen restpunten, overdracht aan beheerorganisatie en decharge verkrijgen)Keuzemogelijkheden• 3 projecten / programma’s of meer (100 Punten)• 2 projecten / programma’s (50 Punten)Werkervaring binnen een omgeving gericht op asset managementKeuzemogelijkheden• 10 jaar of meer (100 Punten)• > 6 en < 10 jaar (50 Punten)Werkervaring waarbij onderdeel van je rol was het faciliteren van bestuurlijke besluitvorming in een politieke/overheidsomgevingKeuzemogelijkheden• 5 jaar of meer (100 Punten)• > 3 en < 5 jaar (50 Punten)Werkervaring binnen werkveld van beheer & onderhoud van OV organisaties (railinfrastructuur en materieel) en lightrail.Keuzemogelijkheden• 10 jaar of meer (100 Punten)• > 6 en < 10 jaar (50 Punten)Aanvraag sluit op 28-1-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 14013(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
14-01-2020 12:00