Service delivery manager

In de rol van Service Delivery Manager ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de ITIL-processen. Samen met de team coördinatoren, de ITIL procesmanagers (Changemanager en Incidentmanager) en manager I&A werkt je verbetervoorstellen uit en voert ze door. Door de juiste mix van mens- en taakgerichtheid breng jij het service management proces, en daarmee onze IT dienstverlening, naar een hoger niveau en weet je deze processen te managen. In je rol van Service Delivery Manager zorg je ervoor dat de vraag vanuit de business en het aanbod vanuit I&A goed op elkaar aansluiten. Als verbinder kijk je ruim over de muren van je eigen afdeling heen en maak je contact met alle directies. Met de business spreek je af wat zij verwachten van de I&A afdeling en wat zij nodig hebben. Je maakt duidelijke afspraken, houdt deze actueel, bewaakt deze en rapporteert hierover. Jij bent scherp op het resultaat, je zorgt ervoor dat de procedures worden gevolgd en managet de verwachtingen. Je bespreekt met I&A de beschikbare capaciteit en denkt mee in hoe deze ingezet kan worden om aan de vraag vanuit de business te kunnen voldoen. Daarnaast ben je betrokken in het changeproces (m.b.t. het autoriseren van changes) en participeer je proactief in het CAB.Daarnaast:Inventariseer je de behoeften van de klant en vertaalt dit naar een nieuwe IT Dienstverlening;Verbeter je de kwaliteit en continuïteit van de IT-dienstverlening;Stel je voortgangsrapportages op over de IT-dienstverlening;Stel je de servicelevel-agreement met de opdrachtgever op, en je bewaakt en borgt die;Adviseer je de opdrachtgever over de (benodigde) IT-dienstverlening;Handel je vragen en klachten van opdrachtgevers over IT-dienstverlening af;Vertegenwoordig je I&A in de leveringsketen, o.a. in het offerteproces en in het inbeheername proces (zoals het controleren en accorderen van acceptatiecriteria voor inbeheername I&A;Ben je de contactpersoon voor I&A voor externe ICT Dienstverleners;Kun je goed analyseren en kunt tot een helder oordeel komen;Kun je goed plannen en organiseren en pak je verantwoordelijkheid als dat nodig is.Achtergrond opdracht: De afdeling I&A is verantwoordelijk voor het leveren van IT-voorzieningen, waaronder kantoorautomatisering, IT-Infrastructuur, gebruikersondersteuning en applicatiebeheer binnen de ACM. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een Service Delivery Manager. Als Service Delivery Manager binnen de afdeling Informatie en Automatisering (I&A) vervul je een combinatierol van Service Manager en Service Delivery Manager.
staffing groep
13-02-2020 00:00