BI-specialist

Binnen het BI-team Registers zijn we op zoek naar versterking. Vanuit dit team sla je als Business Intelligence Specialist bruggen tussen de wens en de oplossing, tussen de business en de IT, tussen de gebruikers en de business BI specialist(en). Je faciliteert de proceseigenaren bij het scherp krijgen van hun business vraagstukken. Vervolgens vertaal je deze naar oplossingsrichtingen en toets je de haalbaarheid van de oplossingen met de business BI specialisten. Op basis van deze informatie ben je in staat heldere features, story’s en informatieproducten te beschrijven zodat deze gerealiseerd kunnen wordenAchtergrond opdrachtBinnen het organisatieonderdeel Gegevensmanagement werken meer dan 30 BI-specialisten. Het ontwikkelen van gegevens- en informatieproducten wordt uitgevoerd binnen aparte DevOp- en BI-serviceteams waarbinnen wordt samengewerkt met andere specialisten.DUO wil een meer data-gestuurd debiteurenbeheer inrichten als basis voor een preventief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd uitvoeringsbeleid. Dit debiteurenbeheer is meer gericht op vroegsignalering en ondersteuning van debiteuren met betalingsproblemen. Concreet betekent dit dat DUO door middel van data-analyses profielen maakt van de type debiteuren die er zijn. Op basis van de analyse bepaalt DUO welke persoonsgerichte aanpak de meest geschikte is voor een bepaalde specifieke klant.
staffing groep
14-02-2020 00:00