Projectleider Loggen en Bewaren

Projectleider met als doel om- voor de meest gevoelige systemen van EZK en LNV logging en monitoring in te bedden.- voor de meest gevoelige systemen de systeem- en dataeigenaren te voorzien van een advies in het kader van de bewaartermijnenAchtergrond opdrachtEZK en LNV willen waarborgen dat de logging en monitoring voor alle systemen en applicaties op orde is. Hiervoor is een project opgestart. Dit project heeft in 2019 reeds logging en monitoringsbeleid opgesteld en kaders voor de implementatie. In 2020 moet dit project worden uitgevoerd op alle systemen. Dit betekent het uitvoeren van de noodzakelijke risicoanalyses en afspraken met de ICT-leverancier over de verdere implementatie.
staffing groep
14-02-2020 00:00