SAP Beheerder

Het SAP Competence Center ontwikkelt en beheert het DUO SAP systeem en de pakketten die gebruikt worden voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering DUO breed. SAP wordt momenteel gebruikt voor o.a. de ondersteuning van de financiële, personele en salarisadministratie, logistieke processen, projecten en tijdschrijven. Voor de primaire processen ondersteunt SAP de uitbetalingen voor Bekostiging, de Wet Studiefinanciering en voor de processen rondom Inburgering en Lerarenbeurs. Het SAPCC zorgt ervoor dat de inrichting van SAP optimaal aansluit bij de eisen en wensen van de gebruikers en dat deze worden ondersteund in het gebruik ervan. Als Medewerker SAP-Beheer draag je zorg voor correct werkende omgevingen conform de ingerichte processen en verleen je ondersteuning aan gebruikers bij het gebruik van SAP. Je analyseert de meldingen en zorgt voor een eerste- en tweedelijnsondersteuning en draagt vervolgens verbetervoorstellen aan die met de verschillende partijen worden afgestemd. Je voert informatieanalyses, proces-, functie- en data-analyses uit en stelt adviezen op voor vervolgactiviteiten. Verder speel je proactief in op de wensen en behoeften van gebruikers en onderhoud en verbeter je handleidingen en procesbeschrijvingen.
staffing groep
14-02-2020 00:00