Domeinarchitect

Een van de domeinen binnen de KMar waar vanuit het progamma Informatie Gestuurd Optrreden (IGO) grote veranderingen in paatsvinden, is het Command and Control (C2) domein. Belangrijk project daarbinnen is het Tactisch Operationeel Bevelvoering Systeem (TOBS), dat zich richt op IV-ondersteuning van de personele en materiele capaciteit en inzet planning voor de operatie.De domeinarchitect: onderzoekt behoeftes en vraagstukken van de organisatie en vertaalt deze naar een effectieve oplossing; zoekt afstemming met technisch verantwoordelijken van de applicatieleverancier, mede-licentiehouders én de eigen organisatie om zó tot gedragen, generieke oplossingen te komen; stemt ontwerpbeslissingen af met projectleden en stakeholders, waaronder de enterprise architect; verfijnt de PSA en stuurt bij op afwijkingen van de PSA; stelt een technisch ontwerp op voor de te realiseren oplossing en draagt dit uit binnen de projectorganisatie; adviseert en ondersteunt projectleden bij technische vraagstukken en benodigde besluitvorming; reviewt projectdeliverables inhoudelijk; voert eindredactie over de aanlevering en samenstelling van de technische projectdocumentatie; neemt alle noodzakelijke werkzaamheden (opstellen, afstemmen, input leveren) rondom VIR E&E risico analyses en SOC-K voor zijn/haar rekening.Als vast onderdeel en key speler in het projectteam ga je op basis van het Project Start Architectuur document en eisen en voorschriften vanuit de Defensie/KMar organisatie aan de slag met een concrete solution (component/service) architectuur. Achtergrond opdrachtDe structureel en steeds sneller veranderende omstandigheden vragen om verandering van het optreden van de KMar. Toenemende dreigingen en soorten dreigingen vragen om nieuwe of gewijzigde “operationele capabilities”. Denk bijvoorbeeld aan de recentelijke introductie van hoog-risico-beveiliging naar aanleiding van verhoogde terreurdreiging. Ook technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen, en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel. Vooral de toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken de dreigingen minder lokaal, en nopen tot een andere besturing. Onder het programma IGO wordt een ‘landelijk’ georiënteerde besturing ingevoerd, die samenhang en overzicht (focus) houdt, synergie bewerkstelligt tussen de afzonderlijke operaties en zo nodig accenten kan verleggen indien de situatie daar om vraagt. Het belang van samenwerking neemt steeds meer toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe. De KMar past zich aan. Veranderende taken, veranderende werkwijzen, veranderende organisatiestructuren en besturing, veranderende relaties met andere organisaties. De veelheid aan taken van de Koninklijke Marechaussee, de snel veranderende situaties waarin hij of zij zich kan bevinden en de dynamiek daarin vereisen dat die Marechaussee steeds goed geïnformeerd moet zijn over zijn situatie. Eigenlijk willen we dat hij of zij steeds beter geïnformeerd is, beschikt over informatiedominantie. Wat gebeurt er, met wie of wat heb ik van doen, wat kan en mag ik, over welke middelen kan ik beschikken, waar zijn mijn collega’s, wat wil mijn commandant dat ik doe. TOBS richt zich specifiek op het roosteren en plannen van personele en materiele capaciteit
staffing groep
17-02-2020 00:00