Consultant Customer & Control

Wij zoeken een Consultant. De Consultant is een brede functie die het gehele scala van wensen, initiatieven en ambities van het LCC overziet.LCC is een afdeling in wording en moet in de eerste helft van 2020 ingericht gaan worden. Hier liggen stevige vraagstukken aan ten grondslag, die voorzien moeten worden van analyses, data, nieuwe processen en inrichtingsvoorstellen. De Consultant heeft dit als primaire taak. Zodra het LCC is ingericht kan er een verschuiving komen naar een meer Product Owner rol, waarbij grotere thema’s of leidinggeven gevraagd kan worden.Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:Je zorgt voor een analyse en goed overzicht van de activiteiten van het LCC en denkt na over de beste oplossingen voor de lange termijn;Je beheert de Backlog van de veranderingen van LCC en bent verantwoordelijk voor het realiseren van de waardecreatie op korte en lange termijn;Je pakt jouw Product Owner rol, waarmee je inhoudelijk richting geeft aan ontwikkelingen van verschillende teams;Jij bepaalt welke aspecten van een groot belang zijn, zowel voor de business waarde als de bijdrage aan een stabiel en goed beheersbaar LCC IT- en proceslandschapIn deze functie ga je werken bij het bedrijfsonderdeel Energiecontinuïteit en Balancering (EBA). EBA is het 'kloppend hart’ van onze klant. Customer & Control (LCC) is en afdeling binnen EBA en monitort en controleert 24/7 of onze energienetwerken goed functioneren zodat ‘het licht brandt en de huizen warm zijn’. LCC stuurt op continuïteit van de energielevering en grijpt in wanneer dat niet het geval is.Tevens is LCC de ingang voor alle klanten en organisaties bij storingen in het energienet, 7 dagen per week, 24 uur per dag en stuurt Monteurs naar storingen. Dit voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Daarnaast is LCC het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten voor de hulpdiensten, gemeenten en veiligheidsregio’s en staan zij de pers te woord bij vragen over storingen. De afdeling verwerkt zo’n 400.000 klantcontacten (consumenten, bedrijven en gemeenten) per jaar en is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. De regie en monitoring van de netten gebeurt bij onze bedrijfsvoerders. Daar wordt, in samenwerking met het veld, geschakeld in onze netten. Binnen LCC ligt ook de regierol voor een goed functionerende crisisorganisatie. Onderdeel hiervan is de educatie en simulatie, maar ook crisismanagers zijn binnen LCC actief.
staffing groep
12-03-2020 00:00