Programma / project manager

Agentschap Telecom (AT) is het project Implementatie BIO gestart. Agentschap Telecom (AT) heeft met het project Implementatie BIO zich tot doel gesteld om in 2020 een aanvang te maken met de BIO-compliancy. Om dit project succesvol uit te voeren gaat AT een project organisatie opzetten om de BIO implementatie ter hand te nemen. Hiermee wordt een separaat projectteam beoogd dat los staat van de lijnverantwoordelijkheden van de IB afdeling. Op deze manier wordt een scheiding aangebracht tussen operationele verantwoordelijkheden en incident management enerzijds en structurele opbouw werkzaamheden anderzijdsOm aan dit project leiding te geven wordt een resultaatgerichte en ervaren programma- of projectmanager gezocht. Ervaring met projecten binnen de Rijksoverheid is een must en ervaring in de rol van een security officer (of CISO/IBC-er) is randvoorwaardelijk om leiding te kunnen geven aan dit project. Van de programma- / projectmanager wordt verwacht dat hij/zij dit project op een adequate en doeltreffende manier realiseert en zorg draagt voor effectieve communicatie in de lijn, met de organisatie en met de directie. De project manager moet 3 dagen per week inzetbaar zijnDe programma- / projectmanager is de richtinggevende en verbindende factor tussen het project binnen AT, de medewerkers in de diverse AT organisatieonderdelen en de directie van AT. Eisen aan de kandidaat:- Een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) op niveau B is voor deze functie vereist. Hiervoor zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd door de AIVD- Beschikt over een HBO of WO werk- en denkniveau:- Meerjarige ervaring als projectleider/programma manager (in meer complexe organisaties - bij voorkeur overheid)- Ruime ervaring in de rol van security officer- In bezit van relevante certificeringen, b.v. een CISM certificering- Communicatief sterk op verschillende lagen van de organisatie:- Van directie en leidinggevenden tot de medewerkers van de toezicht afdelingen- Aantoonbare ervaring met de implementatie van normenkaders (BIO, BIR, BIG of vergelijkbaar)- Heeft kennis van en ervaring met normenkader ISO 27001/2- Ervaring met de implementatie van organisatorische en technische maatregelen- Weet om te gaan met audits- Heeft ervaring in een omgeving waarin met staatsgeheim (Stg) gerubriceerde informatie wordt gewerkt- Kan omgaan met conflicterende belangen- Weet mensen te committeren en te binden- Kan overzicht bewaren- Proactief en overtuigendAchtergrond opdracht“Per 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. De achterliggende gedachte hierbij is dat er één gezamenlijk normenkader wordt toegepast voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Het jaar 2019 is bij de implementatie gezien als een overgangsjaar.Agentschap Telecom (AT) is het project Implementatie BIO gestart.Agentschap Telecom (AT) heeft met het project Implementatie BIO zich tot doel gesteld om in 2020 een aanvang te maken met de BIO-compliancy.Om dit project succesvol uit te voeren gaat AT een project organisatie opzetten om de BIO implementatie ter hand te nemen. Hiermee wordt een separaat projectteam beoogd dat los staat van de lijnverantwoordelijkheden van de IB afdeling. Op deze manier wordt een scheiding aangebracht tussen operationele verantwoordelijkheden en incident management enerzijds en structurele opbouw werkzaamheden anderzijds
staffing groep
12-03-2020 00:00