Technisch IaaS Specialist

Het programma DOOR (Dienstverlening Op Ondersteuning Roosterprocessen) werkt aan de inrichting van een roosterapplicatie en de invoering van een rijksbrede roosterdienst met die roosterapplicatie binnen P-Direkt waarop 37 roosterende rijksorganisaties te zijner tijd aansluiten. Binnen het programma DOOR wordt het begrip implementatie in drie stappen opgedeeld: Installatie van de netwerken, hardware en software Realisatie in de vorm van installatie, configuratie en testen van de roosterapplicatie Organisatorische inbedding De technisch IaaS specialist roosteromgeving is verantwoordelijk voor uitvoeren van alle werkzaamheden die het programma DOOR uitvoert voor de installatie van de netwerken, hardware en software in een IaaS omgeving. De technisch IaaS specialist roosteromgeving legt verantwoording af aan de projectleider techniek DOOR. Wat moet een technisch IaaS specialist voor het programma DOOR kunnen:Installeren en inrichten van servers, routers, netwerken, firewalls en een DMZ in een infrastructure as a Service (IaaS) omgeving. Opzetten van omgevingen volgens het OTAP principe, conform gestelde voorwaarden op het gebied van high availability, load balancing en schaalbaarheid. Testen en optimaliseren van de componenten op het gebied van stabiliteit, performance en security, conform gestelde eisen. Opzetten van interne en externe technische connectiviteit conform geldende standaarden. Opstellen van beheerhandboek t.b.v. van overdracht van programma naar staande dienstverlening Uitvoeren van beheersmatige activiteiten gedurende projectperiode, waaronder het onderzoeken en oplossen van verstoringen. Biedt technische ondersteuning bij alle uit te voeren testactiviteiten op de OTAP omgevingen.De technisch specialist roosteromgeving is verantwoordelijk voor de volledige installatie van infrastructuur van de Rijksbrede roosterdienst die op een IaaS wordt geïmplementeerd. Met ruime technische kennis is dat geen probleem. Actuele Cloud-ontwikkelingen, (on-premise) software- en besturingssystemen… jij weet er alles van! Bovendien pas je die kennis met gemak toe. P-Direkt biedt jou een vooruitstrevende uitdaging: een nieuwe Rijksbrede dienst maken met state of the art infrastructuur en software.ProjectBinnen de rijksoverheid werken ongeveer 30.000 collega’s bij 37 verschillende organisaties in roosterdiensten. Programma DOOR is vanuit P-Direkt, onderdeel van het ministerie BZK, opgezet om een rijksbrede en afgestemde benadering van het werken met roosterdiensten te ontwikkelen. We noemen dit Rijksroosteren. Hiervoor richten we niet alleen een uitgebreide roosterapplicatie met bijbehorende dienstverlening in, maar begeleiden de roosterende organisaties ook in de aansluiting hierop. Het team van programma DOOR bestaat uit specialisten op het gebied van processen, techniek, wet en regelgeving, beheer, communicatie en accountmanagement. Tijdens de uitvoering van dit programma is P-Direkt is behoefte ontstaan voor een senior Technisch IaaS Specialist roosteromgeving.
staffing groep
12-03-2020 00:00