Business analist

De gezochte analist verricht de volgende werkzaamheden:Het coördineren en doen uitvoeren van de acties en systeemaanpassingen, die zijn voortgevloeid uit de uitgevoerde impactanalyse.Hiervoor is het nodig om de acties en systeemaanpassingen te analyseren, te vertalen in requirements, die aansluiten op de wettelijke enfunctionele eisen en architectuur van het Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening, zodat RVO per 1 januari 2021vergunningaanvragen die via het DSO-LV worden ingediend, af kan handelen.Werkzaamheden bestaan met name uit de implementatie van de aansluiting op het DSO-LV, het testen, oefenen en bijstellen van deaansluiting van de zaaksystemen van RVO op het DSO-LV.De analist/ontwerper werkt intern samen in een multidisciplinair team (beleid, business, ICT, communicatie), en extern in departementaal(EZK-LNV) en interdepartementaal verband; de manier van werken is agile.Achtergrond opdrachtOmgevingswet algemeen:De Omgevingswet omvat een vereenvoudiging (van 26 wetten naar 1 wet) in het verlenen van vergunningen en ontvangen van meldingenvoor ruimtelijke plannen met een GEO-component.Door de ontwikkeling van een landelijk platform (samenwerkingsorganisatie en DSO-LV) wordt ernaar gestreefd om het bevoegd gezag zoveel mogelijk bij provincies en gemeenten te beleggen. Rijkspartijen krijgen hierdoor een andere VTH-rol bij vergunningen en meldingen en,gaan meer samenwerken met andere overheidslagen.Ook geldende termijnen, onderlinge afstemming en publicatie van documenten veranderen hiermee.
staffing groep
13-03-2020 00:00