ICT projectmanager

UWV is ten behoeve van Groot Onderhoud van haar applicaties op zoek naar een ervaren ICT ProjectmanagerOpdracht:Elke UWV-applicatie wordt elke 3 jaar geüpgraded naar de laatste softwareversies (n-1). De projectmanager is verantwoordelijk in overleg met de business en IBM om vast te stellen welke delen van de omgeving een upgrade nodig hebben. Dit te plannen in de tijd en vervolgens de migratie te laten plaatsvinden naar de IBM. In afstemming met het VEDA project wordt bepaald welke applicaties nog worden gemigreerd naar de IBM omgeving. Indien van toepassing wordt gebruik gemaakt van de diensten van de nieuwe hostingleverancier DXC, waarbij mogelijk een iets andere werkwijze wordt gevolgd.Implementatiewerkzaamheden binnen het project vinden vaak plaats buiten de kantooruren
staffing groep
13-03-2020 00:00