Teammanager digitalisering & Ontsluiting Omgevingsplan, Den Haag

Binnen het team Omgevingswet ga je aan de slag met twee opdrachten: Jij bent specifiek verantwoordelijk als teammanager / coördinator voor de ondersteuning van gemeenten en ketenpartners bij hun implementatieopgave op het gebied van het digitaliseren, ont...
it-contracts
13-03-2020 13:46