Informatiemakelaar, Informatieanalist, Clustercoördinator