Coach agile scrum devops

SSC-I heeft diverse devops initiatieven gestart, in 1 van de klantenteams is behoefte ontstaan aan een coach op het gebied van SAFe / Agile. Het doel van de opdracht is het intensiveren van de invloed van afnemers in de (door) ontwikkeling van de huidige en nieuwe voorzieningen en het verkorten van de doorlooptijd van wens tot realisatie (kortcyclischer doorontwikkelen). Binnen dit devops klantenteam wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de systemen van deze klant. Naast het enthousiasme, vallen en opstaan, zijn er voldoende uitdagingen, bijv. de regie afdeling van de klantorganisatie ziet risico's en heeft meer behoefte aan watervalprojecten, de interne (beheer)organisatie weet nog niet precies hoe aan te sluiten mbt de generieke voorzieningen, hoe gaan we met de financien om en hoe kunnen de klantorganisaties naar wens blijven rapporteren (plannen en verantwoorden), hoe krijgen we optimale performance binnen de reeds opgezette teams en hoe kunnen we de klantorganisatie hierin meenemen en het voortouw laten nemen. De coach staat de verschillende teams van het klantenteam bij in de realisatie van het portfolio en het verder ontwikkelen van de processen met de klant en zet zich in om de resultaten te optimaliseren en adviseert hoe opdrachtgevers en klanten mee te nemen. De taken zijn voornamenlijk naar buiten Het gaat hierbij vooral om het tactische en strategisch niveau.Achtergrond opdracht: SSC-I wil zich verder ontwikkelen naar een Shared Service Organisatie meerdere klanten uit het V&J domein. Onderdeel van de transitie naar een SSO is ook een modernere, flexibelere organisatie en manier van werken. Belangrijk voor SSSC-I is dat vooruitlopend op deze ontwikkelingen kan laten laten zien dat er initiatieven zijn die succesvol met dee manier van werken zijn.De context van SSc-I is complex en bestuurlijk/politiek gevoelig en het huidige SSC-i is onvoldoende in staat om met klanten sneller te moderniseren. Klanten van V&J kunnen ook remmend werken en het is daarom de vraag hoe deze klant te betrekken zodat zij meerwaarde zien en handvaten aangereikt krijgen om samen stappen te zetten.
staffing groep
16-03-2020 00:00