Applicatie beheerder

Afdeling beheert een reeks applicaties gebouwd o.a Uniface. Deze applicaties ondersteunen de strategische businessprocessen van onze klanten. We zoeken mensen die kunnen helpen met het beheer van deze applicaties en het verder ontwikkelen ervan. Hiervoor heb je regelmatig contact met de gebruikersorganisatie en Infrastructuurteams. Jij bent aanspreekpunt over de technische werking van de toegewezen ICT-componenten vanuit de verschillende rollen, kent deze componenten zeer goed en kan ook over de grenzen ervan heen kijken. Jij helpt collega’s die minder kennisdiepgang hebben inhoudelijk op weg. Jij hebt meerjarige ervaring in verschillende rollen, diepgaande kennis van de ICT-componenten / businessprocessen en vormt een natuurlijk aanspreekpunt voor functionele applicatiebeheerders, opdrachtgevers en collega’s bij ander delen van onze organisatieAchtergrond opdracht: Jij wordt belast met beheer en onderhoudswerkzaamheden van de Uniface omgeving van de NVWA;Jij wordt verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten (code) en problems alsmede het inrichten van nieuwe informatiestromen;Jij verricht aanpassingen aan de Uniface omgeving, al dan niet releasematig (incl. Systeemtest);Onderhoudt contacten met Functioneel Applicatie Beheerders bij opdrachtgevers; Onderhoudt documentatie (technisch en functioneel);Stemt af met betrokken teams; Onderhoudt kennis van techniek, applicatiesoftware, inhoud van databases en omgevingen;
staffing groep
26-03-2020 00:00