Junior Functioneel Beheerder

ZH-Rotterdam, Functieomschrijving Je gaat als functioneel beheerder het team Functioneel Beheer Generiek versterken. Je gaat de operationele beheeractiviteiten uitvoeren en een ondersteunende rol vervullen in het kwaliteitsverbetertraject van het team. Werkzaamheden De beheeractiviteiten omvatten de volgende taken: Autorisatiebeheer: Administreren en verwerken van mutaties Op aanvraag verstrekken van rapportage
monster
07-04-2020 04:23