Transitiemanager

Opzetten coordinatie en planning binnen Belastingdienst wat betreft de overgang naar hogere betrouwbaarheidsniveaus van inloggen bij afname dienstverlening.Als transitiemanager ben je er verantwoordelijk voor het creeëren van overzicht en samenhang zodat de Belastingdienst beheerst kan aansluiten op de door de Wet Digitale Overheid verplichte authenticatiediensten, toegangs- en machtigingsvoorzieningen op niveau substantieel en; Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een met de organisatieonderdelen goed doordachte implementatie strategie, met oog voor burgers en bedrijven die om verschillende redenen minder of niet digitaal vaardig zijn.Achtergrond opdrachtContext: Programma eIDHet programma eID wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Ministerie vaan Binnenlandse Zaken. Het programma heeft tot doel het realiseren van authenticatiediensten op niveau substantieel en hoog in het burgerdomein (BSN). Dit betreft zowel publieke als private middelen. De fase van implementatie start nadat de Wet Digitale Overheid door de Tweede Kamer is aangenomen. Aansluiten Belastingdienst op verplichte authenticatie diensten en toegangsvoorzieningen Als transitiemanager ben je er verantwoordelijk voor dat de Belastingdienst aansluit op de door de WDO verplichte authenticatiediensten, toegangs- en machtigingsvoorzieningen op niveau substantieel en; Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een met de organisatieonderdelen goed doordachte implementatie strategie, met oog voor burger die om verschillende redenen minder of niet digitaal vaardig zijn.De projectmanager is verantwoordelijk voor een project op strategisch/tactisch niveau
staffing groep
08-04-2020 00:00