Strategisch adviseur en procesbegeleider

Het team IT Strategie zoekt een ervaren strategisch adviseur en procesbegeleider om het team IT Strategie te ondersteunen door1) het challengen van het beeld tot op heden,2) het mede tot stand brengen van de aanpak om dit te laten landen en3) het mede voorbereiden en begeleiden van de workshops met stakeholders in tenminste de eerste fase. Een zwaargewicht zowel in het begeleiden van het proces op directie niveau als het hebben van een eigen visie op ten aanzien van een aanpak om te komen tot een gedragen IT strategie. Moet ruime ervaring hebben met vergelijkbare trajecten, deze tot een goed einde hebben gebracht en moet vooral boven de materie staan.Achtergrond opdracht: Per 1 september 2018 bestaat de nieuwe directie IT strategie en cybersecurity binnen Dictu. Reden van het oprichten van deze directie is de behoefte aan het structureel beleggen van alle activiteiten die te maken hebben met het richting geven aan de ontwikkeling van het dienstenportfolio van Dictu, om haar klanten pro actief in partnership te kunnen ontzorgen en natuurlijk ook om haar eigen organisatie professioneel te doorontwikkelen. In 2019 is intensief samengewerkt om de identiteit van Dictu te herijken/. Daarbij zijn eigenaar, directieteam, Dictu collega's en opdrachtgevers betrokken. Het team it strategie staat nu voor de opgave om op korte termijn de doorvertaling te maken naar een gedragen IT strategie.
staffing groep
14-04-2020 00:00