Business Consultant

Als business analist/business consultant ben je werkzaam binnen het team Ketensamenwerking. Je beschikt over een gezonde dosis ambitie en bent actief betrokken bij de wijze waarop TKS functioneert binnen DJI en de strafrechtketen. Je ondersteunt TKS bij het uitvoeren van stakeholder-management en fungeert als spin in het web waar het gaat om het onderhouden van relaties met de diverse stakeholders van TKS binnen DJI en ketenpartners. Je staat in nauw contact met de collega’s uit het primaire proces en stafdiensten van DJI en ketenpartners. Je houdt je bezig met het voorbereiden en uitwerken van diverse overlegvormen. Je stelt vergaderstukken op, adviseert de TKS teamleden en stelt presentaties samen. De primaire focus van je taak ligt op stakeholdermanagement en communicatie m.b.t. het opereren van DJI binnen de straf-rechtketen.Taken:Het bijdragen aan de projecten Transitie Injus en Ontsluiten Risicogegevens van TKS.Structureren en faciliteren van diverse activiteiten van TKS, zoals voorbereiden van meetings en workshops, verslaglegging, formuleren en bewaken van vervolgactiesHet opstellen van presentaties en het annoteren van bestuurlijke overleggenOpstellen en uitvoeren van diverse communicatieuitingenProactief deelnemen aan werkoverleggen met TKS teamledenAfhandelen van diverse rapportages en evaluatiesZorgdragen voor een actueel TKS dossier De Business analist wordt primair ingezet op het project Tansitie Injus. In dit traject is wordt de BA ingezet om de overgang van het opdrachtgeverschap van DGSenB naar DJI te begeleiden, om Justid te begeleiden in het realiseren van de noodzakelijke aanpassingen aan het systeem Injus en om de huidige overeenkomsten met de gegevensleveranciers en afnemers te toetsen op actualiteit en waar nodig aan te passen. Daarnaast kan de BA worden ingezet op het project Uitwisselen risicogegevens. Achtergrond opdracht: Transitie Injus is een project om Injus, een systeem waarmee detentiegegevens worden verstrekt aan derden over te dragen van het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) naar DJI. Het draagt zorg voor de overdracht van het systeem en stelt zeker dat alle documentatie actueel en op orde is. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling van het systeem op in samenwerking de Justitiële Informatiedienst (Justid) en DGSenB.Het project Ontsluiten van risicogegevens heeft als doelstelling dat alle betrokken partijen in dee strafrechtketen kunnen beschikken over een juist en actueel risicobeeld om de veiligheid van de maatschappij, de mederkers in de strafrechtketen en justitiabelen te kunnen borgen. Betrokken partijen naast DJI hierbij zijn de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Justitiële Informatiedienst, de Drie reclas-seringsorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming. Het TKS treft in dit kader in 2019 de voorbereidingen in de keten (analyse, prioriteitstellling en ontwerp).
staffing groep
15-04-2020 00:00