XML (content) specialist

De XML-Specialist is projectmedewerker van het LVBB Project. De XML-specialist werkt samen met de functioneel beheerder van de LVBB en de STOP Standaard. De XML-specialist zal, als technisch STOP Standaard inhoudsdeskundige, leveranciers ondersteunen bij het opstellen, analyseren en verbeteren van de door hen aangeleverde XML bestanden. Waar nodig adviseert de XML-specialist de beheerder(s) van de LVBB en de STOP standaard voor het doorvoeren van wijzigingenWaar nodig adviseert de XML-Specialist de beheerder van de STOP Standaard de standaard aan te passen.Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet vinden er overleggen plaats “werkplaatsen” waarin eindgebruikers de content creëren en testen uitvoeren en waarin over de resultaten besproken worden. Het is de bedoeling dat de XML-Specialist mee gaat draaien met deze werkplaatsen en de eindgebruikers actief ondersteunt bij het maken van valide XML bestanden. Verder wordt verwacht dat de XML-Specialist kan meehelpen het XML bestand te corrigeren indien blijkt dat deze niet valide is.Uit eerdere testen is gebleken dat de eindgebruikers moeite hebben met het maken van valide XML bestanden. Hierbij hebben ze ondersteuning nodig van iemand met verstand van XML en de STOP standaard en weet hoe deze valide gemaakt kunnen worden.De werkzaamheden worden verricht onder aansturing van de Product Owner.Taken en verantwoordelijkheden:Ondersteuning bieden bij de uitvoering van praktijkproeven/testen;Deelnemen aan “Werkplaatsen” op verschillende locaties (Den Haag, Utrecht, Amersfoort)Ondersteuning bieden bij het opstellen en verbeteren van XML bestanden
staffing groep
15-04-2020 00:00