Projectleider

Voor het project Continuous Delivery 2.0 (CD 2.0) zoeken we een projectmanager. Dit gaat om het realiseren van het geheel van diensten die meespelen bij een continuous delivery ontwikkelstraat gebaseerd op een containerplatform dat van ODC-Noord afgenomen kan worden.De projectmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Samen met de architecten zorgen dat de cloud strategie gerealiseerd en geaccordeerd wordt. Deze strategie moet ook leiden tot handvatten die helpen bij de selectie welke software naar de cloud moet/ kan. De strategie is DUO Cloud breed en daarmee overkoepelend voor o.a. de CD2.0 dienst.In samenwerking met de Product Owner van het CD-team, op basis van een Agile aanpak, realiseren van: o Uitwerking netwerkkoppeling tussen DUO en Quattro-omgeving van ODCNo Neerzetten Linux werkpleko Het inrichten van alle componenten die nodig zijn voor DUO om haar eigen tenant te beheren zodat deze voldoet aan de BIO en andere voorschriften. o Het aansluiten van de DUO-ontwikkelstraat op een cloud platform, in eerste instantie Quattro. o Uitwerken en realiseren roadmap kwaliteitsborging CD platformdiensten, bv logging en monitoring, images en licentie scanning, architectuurbewaking, informatiebeveiligingOndersteuning bij de POC’sBegeleiding ingebruikname CD2.0 door devops-teams in samenwerking met Cloudmigratie support TeamCommunicatie/ afstemming met de DUO-organisatie (business en ICT)Afstemming met externe leveranciers (ODCN en mogelijk andere partijen)Inregelen governance (regie) rondom het gebruik van het nieuwe platformUitwerken en introduceren aansluitvoorwaarden BDO-teams op CD platformdienst, zowel infrastructureel als applicatief (12 factorapp)Uitwerken functionele basisinrichting sourcecontrol, configuratie- en secretmanagement, build/ test automation en releasemanagementOpstellen kenniseisen en uitwerken trainingsplannenAchtergrond opdracht: De DUO java ontwikkelstraat is vanwege de technology push en innovatie rondom cloud technieken toe aan een 2.0 variant van haar Continuous Delivery dienst. Hierbij speelt ook dat DUO al haar generieke infra conform haar IV strategie af wil nemen bij ODC-Noord.De aansluiting op die externe ontwikkelstraat moet met zo weinig mogelijk impact op de continuïteit gebeuren.
staffing groep
16-04-2020 00:00