Senior Infratester

Binnen team MMS zijn we opzoek naar uitbreiding van onze testcapaciteit met één infratester. Als infratester werk je in een Agile team dat zich bezighoudt met technische upgrades (ITA’s op DB2, Linux, Broker etcetera). Je werkt in het team samen met je collega testers en ontwikkelaars om de opdrachten op tijd en met een hoogwaardige kwaliteit op te leveren.De volgende werkzaamheden worden van je verwacht:Diepgaande kennis Linux-systeem. Zelfstandig kunnen uitvoeren linux commando's.Aanmaken testusers, testdata aanmaken, juiste rechten kunnen zetten.Linux-scripts kunnen lezen, aanpassen en voor een deel kunnen programmeren.Problemen kunnen analyseren. En een stukje beheer kunnen uitvoeren op het Linux-systeem;Het kunnen werken volgens TMap. Testplannen, LTO's, FTO's en Testrapportage;Globale kennis van MQ. Berichten kunnen inschieten en de berichten kunnen uitlezen op de output queue;Globale kennis van de IBM Broker technologie. Het kunnen starten en stoppen van de Brokerflows. Foutmeldingen kunnen analyseren;Globale kennis db2. Het controleren van deze berichten in de database d.m.v. testscripting;Het aanmaken van connecties naar de ontwikkel, test en acceptatie omgevingen d.m.v. testtooling;Diepgaande kennis van unix en perlscripting.. Het kunnen lezen en aanpassen van deze scripts. Gewenst is het kunnen ook te kunnen programmeren;Troubleshooten, loggings kunnen bekijken op het linuxsysteem;Migratietrajecten kunnen uitvoeren, overleggen plannen met alle betrokken partijenMaken van een Stappenplan;De applicatie en softwaresystemen kunnen monitoren;Handmatige of geautomatiseerde tests uitvoeren; ontwikkeling, systeem, acceptatie, (TMap®);Uitvoering in de verschillende omgevingen waaronder ONT/TST en ACC.Logboeken bijhouden, fasen en fouten documenteren (bug reports);Fouten rapporteren aan het ontwikkelteam;Resultaten analyseren;Objectieve feedback geven aan software-ontwikkelingsteams;Bevindingen communiceren en registreren aan technische en niet-technische collega’s;Problemen oplossen;Documentatie beoordelen. Review uitvoerenBinnen team MMS zijn we opzoek naar uitbreiding van onze testcapaciteit met één infratester. Als infratester werk je in een Agile team dat zich bezighoudt met technische upgrades (ITA’s op DB2, Linux, Broker etcetera). Belastingdienst). Je werkt in het team samen met je collega testers en ontwikkelaars om de opdrachten op tijd en met een hoogwaardige kwaliteit op te leverenAchtergrond opdrachtHet applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen. Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M-applicaties
staffing groep
17-04-2020 00:00