Business analist

De door de Business Analist uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op zowel het moderniseren van ICT voorzieningen en het verbeteren van de AO/IC binnen de Corporate Dienst Communicatie (CDC).De uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van het moderniseren van ICT voorzieningen zijn:Uitwerken van onderkende werkpakketten door het uitvoeren van analyses op het gebied van processen, informatie en ICT. Uitwerken van analyses naar procesontwerpen en IT specificaties en het vastleggen daarvan in features.Definieren van verschillende oplossingsrichtingen, het bepalen van de impact daarvan en indien nodig het opstellen van een business case op om te toetsen of de beoogde oplossingsrichting voldoende waarde toevoegt.
staffing groep
20-05-2020 00:00