Data Engineer

De inhuur gaat met name ingezet worden op het gebied van gegevensmodellering en gegevensopwerking ten behoeve van het inzichtelijk maken van klantinteractie op meerdere kanalen. Specfiek het ontsluiten van bronnen, het verbeteren van de performance (ETL) en expertise-verankering op datamodelleringsvlak staan centraal.Achtergrond opdracht: De werkzaamheden passen binnen de gestelde kaders en de opdracht die ons team vanuit het jaarcontract K&K dient te verwezenlijken: het ontwikkelen van een datafundament interactie waarmee kanaaloverstijgende inzichten mogelijk moeten worden. De werkzaamheden van de inhuur gaan tevens een significante bijdrage leveren aan het beschikbaar maken van juiste, actuele en volledige stuurinformatie op operationeel en strategisch-niveau en ter ondersteuning van het klantsignaalmanagementproces.
staffing groep
20-05-2020 00:00