Informatie adviseur

Als gebruikersorganisatie is 3W verantwoordelijk voor het functioneel beheer en beschikt het over een Informatiemanager, een 3 Informatieadviseurs en 3 medewerkers Functioneel Beheer. Aansturing geschiedt door de Informatiemanager 3W.Werkzaamheden:Zorgdragen voor continue afstemming tussen werkprocessen en informatieprocessen opdat de werkprocessen optimaal ondersteund zijn met tijdige, juiste en beschikbare informatie. Coördinatie én afhandelen van incidenten, voortgangsbewaking en aansturing van de leverancier hierop. Daarnaast inventarisatie van de informatiebehoefte van de gebruikersorganisatie en vertaalslagmaken naar adequate informatievoorziening in samenwerking met de Business AnalystEen van de belangrijkste diensten van 3W is Travelpoint, wat wordt ondersteund met een Travel & Expense Management systeem (TEM). Met dit systeem worden alle reisbewegingen van Rijksambtenaren van en naar het Buitenland ondersteund; het behelst reservering en boeking van tickets en de declaraties waarop een medewerker recht heeft. Hiertoe zijn verschillende geautomatiseerde koppelingen gerealiseerd met de diverse Personele- en financiële systemen binnen de Rijksoverheid. De gezochte medewerker fungeert primair als informatie adviseur voor Travelpoint, maar kan uiteraard ook voor andere zaken ingezet worden. Hij maakt steeds de afweging tussen optimaal werkproces, klantgerichtheid, gewenste informatie en beheersbaarheid door IM.TYPERING GEZOCHTE MEDEWERKEREen enthousiaste, zelfstandige en vakkundige collega, die in de organisatie kan optreden als vertaler van de 3W doelstellingen naar tactische/operationele doelen en automatiseringsactiviteiten op 3W gebied en daartoe op alle niveaus goed kan schakelen. Competenties als analytisch denkvermogen, resultaatgerichtheid, aanpassingsvermogen, creativiteit en samenwerken zijn relevant. Kandidaat is een doener die zelf het voortouw neemt in het afhandelen van incidenten en zijn adviezen tot verbeteringen kan omzetten naar een plan van aanpak om in teamverband zorg te dragen voor implementatieAchtergrond opdrachtWERKOMGEVING3W | WereldWijd Werken is een shared service organisatie die gepositioneerd is binnen BZ. 3W is in steeds toenemende mate daarmee ook een informatiegedreven organisatie. 3W biedt ondersteuning aan alle medewerkers van de Rijksoverheid die voor korte of lange duur in het buitenland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk verblijven voor de uitoefening van de internationale functie. 3W biedt producten en diensten aan op het gebied van voorlichting en voorbereiding van de medewerker en gezinsleden, verhuizingen, vergoedingen, keuringen en vaccinaties, dienstreizen, diplomatieke paspoorten en visa, rechtspositie lokaal personeel, salarisadministratie lokaal personeel, post- en goederenvervoer, huisvesting in het buitenland, crisismateriaal en inkoop. Meer informatie over 3W is te vinden op de website http://www.sso3W.nl.
staffing groep
20-05-2020 00:00