Senior Business Consultant

Wij zijn voor een project bij HRM op zoek naar een Senior PeopleSoft Business Consultant die aantoonbare ervaring heeft in ERP projecten met de inrichting (parametiseren) van PeopleSoft ELM versie 9.2. De overheid, ministerie SZW, verlangt in het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet Openbare Overheid (WOO) een transparante verantwoording over de inspanning op het gebied van scholing en de vastlegging van bevoegdheden. Met de implementatie van een UWV breed LMS geeft de organisatie vorm aan deze vraag. De opdracht bestaat concreet uit het inrichten van de PeopleSoft module ELM met als doel het opleveren van een voor UWV uniforme opleidingadministratie. Voor het project LMS is een projectgroep geformeerd en deze heeft de functionele requirements uitgewerkt. De PeopleSoft consultant richt het systeem in aan de hand van de functionele requirements waarbij is vastlgelegd wat het resultaat is. Hoe het resultaat wordt bereikt is aan de deskundigheid van de PeopleSoft consultant. Kennis van de EL module van PeopleSoft is in deze opdracht onontbeerlijk. Binnen de organisatie is veel kennis en ervaring met PeopleSoft HRM en Finance. De module ELM is een nieuwe module in het applicatielandschap van PeopleSoft.Het resultaat van de opdracht is een werkend PeopleSoft ELM systeem en de overdracht aan de bestaande beheer-organisatie. De opdracht wordt in samenwerking met een deskundige op het gebied van Learning Management Solutions (LMS) uitgevoerd. Het projectteam is een multidisciplinaire team. Het bestaat uit mensen met kennis van de business tot aan technisch specialisten. Belangrijk uitgangspunt voor de opdracht is het redurecen van complexiteit en het vinden van een oplossing binnen de standaard mogelijkheden van PeopleSoft. 
staffing groep
20-05-2020 00:00