Senior Applicatie ontwikkelaar-.Net

Afgelopen periode heeft de FIOD een platform ontwikkeld, genaamd IDEA, dat als doelstelling heeft om ideeën management effectiever te maken in de opsporing. Hierbij hebben wij onderzoek gedaan naar elementen die de toevoer van ideeën vanuit de werkvloer zou bevorderen. Zo hebben wij disruptieve elementen als het wegnemen van hiërarchische besluitvorming doorgevoerd. De collega’s bepalen zelf wat belangrijk is om verder te brengen binnen de fiod. Zij kunnen dit doen door te stemmen en draagvlak te creëren door het idee te pitchen. Andere enthousiaste collega’s die willen helpen bij het uitvoeren kunnen zich inschrijven op het idee. Naast het verzamelen van ideeën hebben wij op de roadmap staan om ook een overzicht voor andere projecten te maken, ons nieuwe grafisch design te implementeren en andere verbeteringen aan het platform door te voeren.Achtergrond opdrachtDe FIOD houdt zich bezig met het opsporen van fiscale en financieel-economische fraude om een gezond financieel stelsel te waarborgen voor de maatschappij. Onze maatschappij veranderd in een rap tempo en daarmee ook de fraudepatronen die daarbij komen kijken. Eén van onze innovatieprocessen bevat ideeën management: het verder brengen van ideeën vanuit de organisatie. Hiervoor hebben wij het platform IDEA gebouwd. Dit is een centraal digitaal loket waarbij ideeën door de gehele organisatie bekeken, gewaardeerd en gedragen kunnen worden. Wij hebben wensen voor het platform die wij verwerkt willen zien en voor deze doorontwikkeling hebben wij jou als .NET programmeur nodigToelichtingApplicatieontwikkeling vindt tegenwoordig op een andere manier plaats dan een aantal jaren geleden. Geen enkel systeem wordt meer van de grond af aan geprogrammeerd. De meeste nieuwe systemen zijn opgebouwd uit bouwstenen of zijn standaardapplicaties waarvan de parameters zodanig zijn ingesteld dat de standaardapplicatie geschikt wordt gemaakt voor een specifieke situatie. De manier van technisch ontwerpen en applicatieontwikkeling is hierop aangepast. Voorts is er een sterke specialisatie rond de te gebruiken technologie. Als afzonderlijke deskundigheid is het gebruik van open software toegevoegd. Veel gebruikte methodieken bij ontwikkelen van softwaresystemen zijn Agile Scrum, Agile XP en SAFe, waarbij de ontwikkelaars in toenemende mate gaan uitmaken van DevOps teams. In dat laatste geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten worden.
staffing groep
26-06-2020 00:00