Test analist

UWV is voor het project DWH op zoek naar een ervaren TestanalistOmschrijving opdracht Binnen UWV is er een programma Vereenvoudiging Wajong. Het programma implementeert de wijzigingen aan systemen, processen en werkwijzen die noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van het “wetsvoorstel Vereenvoudiging regelgeving Wajong”. In dit progamma worden vanuit bronsystemen nieuwe/aangepaste leveringen gedaan. De informatie wordt uit deze leveringen opgeslagen in Datawarehouse en vervolgens ter beschikking gesteld aan de afnemers voor het aanmaken van de noodzakelijke rapportage. Als Testanalist kom je te werken binnen een Agile team dat zich bezig houdt met de realisatie van een aantal sterren en universes op de integratielaag en datamart laag van het DWH.Als Testanalist ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en rapporteren van de testen over alle testsoorten heen (van ondersteuning unit test, uitvoeren van FAT tot bijdrage aan de GAT en PAT testen).
staffing groep
26-06-2020 00:00