Adviseur risicomanagement

Beschrijving probleemstellingBinnen Waternet zijn wij op zoek naar een Adviseur Risicomanagement die het risicomanagementproces en -systeem opzet en inricht.Beschrijving behoefteAls adviseur risicomanagement ben je de aanjager binnen Waternet in de verdere implementatie van risicomanagement op het vlak van strategisch risicomanagement, projectbeheersing en business in control (procesbeheersing). Je bent daarom in staat om in de volle bandbreedte van bestuurders - uitvoerenden de taal van risicomanagement te spreken. Je bent in staat je bevindingen helder te rapporteren en nieuwe kennis te verwerven en toe te passen. Je weet dat ‘werking’ belangrijker is dan ‘opzet en bestaan’, zodat de besturen en de directie de juiste afwegingen kunnen nemen en tijdig kunnen bijsturen.Jouw rol Bouwen: het verder opzetten en ontwikkelen van risicomanagement met onder meer beleid, kaders, risicodialogen/ risico assessments. En de coördinatie van selectie, aanbesteding en implementatie van een GRC-tool met als doel een meer eenduidige registratie en afweging van risico’s; Adviseren: Waternetbreed adviseren over de inrichting van risicomanagement, bevordert het vroegtijdig signaleren van bedrijfsrisico’s (je geeft gevraagd en ongevraagd advies); Rapporteren: aan en via directie over de ontwikkeling en naleving van risicomanagement en relevante uitkomsten van risico-analyses; Overdragen kennis: verzorgen van trainingen/workshops op het gebied van risicomanagement om de kennis en bewustwording in de organisatie te vergroten; Regisseren: integraal plannen van en rapporteren over audits en contactpersoon voor rekenkamercommissie AGV.
staffing groep
29-06-2020 00:00